25 Απριλίου 2015 - Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης

cd4f96c55e95e78e94868b367a0ea268 XL

Η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης θεσμοθετήθηκε τo 2000 από την Παγκόσμια Οργάνωση Κτηνιατρικής  (World Veterinary Association – WVA) και “γιορτάζεται” το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου κάθε έτους.

Παράλληλα, η WVA σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) θέσπισαν να οργανώνεται και να δίδεται και ένα συμβολικό Κτηνιατρικό βραβείο στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν μέσα από δράσεις-κινήσεις-εργασίες κτηνιατρικοί σύλλογοι και ενώσεις από όλο τον κόσμο.

Το φετινό θέμα, στο οποίο θα είναι αφιερωμένη η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής είναι: “Vector-Borne Diseases with a Zoonotic Potential” και το βραβείο θα δοθεί στο 32ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κτηνιατρικής που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 13-17 Σεπτεμβρίου.


25/04/2015

Η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης θεσμοθετήθηκε τo 2000 από την Παγκόσμια Οργάνωση Κτηνιατρικής  (World Veterinary Association – WVA) και “γιορτάζεται” το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου κάθε έτους.

Παράλληλα, η WVA σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) θέσπισαν να οργανώνεται και να δίδεται και ένα συμβολικό Κτηνιατρικό βραβείο στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν μέσα από δράσεις-κινήσεις-εργασίες κτηνιατρικοί σύλλογοι και ενώσεις από όλο τον κόσμο.