Ιός του Δυτικού Νείλου

west-nile-virus

Τι είναι?

Πρόκειται για έναν ιό, ο οποίος μεταδίδεται με συγκεκριμένα είδη κουνουπιών – αρμποϊός – και εντοπίζεται κυρίως σε χώρες γύρω από την μεσογειακή λεκάνη. Θεωρείται ως ο αρμποϊός με την μεγαλύτερη διασπορά στον πλανήτη.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί σε διάφορα είδη ζωικών οργανισμών. Σημαντικότερα είναι ο άνθρωπος και ο ίππος, διότι ένα ποσοστό των ατόμων που μολύνονται μπορεί να εκδηλώσει βαριάς μορφής συμπτώματα (μηνίγγο-εγκεφαλιτιδα) και να οδηγηθεί στο θάνατο.

Γιατί λέγεται ιός του Δυτικού Νείλου?

Ονομάσθηκε έτσι, γιατί αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα το 1937.

Πού υπάρχει στην φύση?

Δεξαμενή του ιού στη φύση είναι τα άγρια πτηνά, τα οποία μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε κουνούπια, τα οποία θα απομυζήσουν αίμα από αυτά στο στάδιο της ιαιμίας.

Μέχρι του παρόντος, στην Ελλάδα δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά συμπτώματα σε πτηνά οφειλόμενα σε προσβολή από τον ιό.

Τα μεταναστευτικά πτηνά παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση του ιού σε νέες περιοχές.

Τα οικόσιτα πτηνά, ενώ μολύνονται από τον ιό, εν μπορούν να τον μεταδώσουν, λόγω του χαμηλού τίτλου της ιαιμίας. Εντούτοις , μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς σαν δείκτες παρουσίας του ιού σε μια περιοχή.

Πώς μεταδίδεται?

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από πτηνό σε πτηνό, καθώς και από πτηνό σε άλλα είδη σπονδυλωτών (συμπεριλαμβανομένων των ίππων και των ανθρώπων), κυρίως μέσω νυγμάτων από μολυσμένα κουνούπια.

Στις περισσότερες χώρες, τα κουνούπια που ανήκουν στο γένος Culex είναι οι κύριοι μεταδότες. Βέβαια, ο ιός έχει ανιχνευτεί και σε διάφορα άλλα είδη εντόμων.

Ο ιός ΔΕΝ μεταδίδεται άμεσα από άτομο σε άτομο.

Υπάρχει στην Ελλάδα?

Στο παρελθόν δεν είχαν αναφερθεί κλινικά περιστατικά σε ανθρώπους και ζώα στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, δεδομένα για την παρουσία ήπιων στελεχών του ιού στην χώρα μας υπάρχουν από τη δεκαετία του 1970. Κατά την διάρκεια του 2010, παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα 197 περιστατικά ανθρώπων με νευρολογικές εκδηλώσεις και σημειώθηκαν 35 θάνατοι. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν για πρώτη δορά νευρολογικά συμπτώματα σε ίππους στη Μακεδονία, με 3 θανάτους στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Το 2011 καταδείχτηκε ότι ο ιός έγινε ενδημικός στην Ελλάδα, ενώ κρούσματα σε ανθρώπους και ίππους συνεχίστηκαν να παρατηρούνται και τις επόμενες 2 χροιές (2012, 2013).

Είναι σημαντικό το νόσημα που προκαλεί στον άνθρωπο?

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν οδηγεί σε εκδήλωση συμπτωμάτων στους ανθρώπους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι συνηθέστερα αυτή είναι ασυμπτωματική και μόνο ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων θα εκδηλώσει συμπτώματα.

Η γενική συμπτωματολογία της λοίμωξης από τον ιό στους ανθρώπους ποικίλει και περιλαμβάνει τόσο ήπια (πυρετό, πονοκέφαλο), όσο και σοβαρής μορφής συμπτώματα (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, κώμα, θάνατο).

west nile_virus_1Είναι σημαντικό το νόσημα που προκαλεί στους ίππους?

Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στους ίππους, η λοίμωξη δεν συνεπάγεται απαραίτητα και εκδήλωση συμπτωμάτων σε όλα τα ζώα που προσβλήθηκαν.

Ένα ποσοστό ενδέχεται να νοσήσει. Στην περίπτωση αυτή, οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι έντονες και να περιλαμβάνουν πυρετό, αδυναμία οπίσθιων άκρων, αταξία, μυϊκό τρόμο, αλλαγή επιπέδου συνείδησης, υπεραισθησία, δυσκαταποσία, αδυναμία ανέγερσης και σπασμούς. Φαίνεται ότι η ύπαρξη κατάκλισης είναι κακός δείκτης πρόγνωσης.

Όταν το στέλεχος του ιού είναι πολύ λοιμογόνο, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, η θνητότητα είναι σημαντική (έως 30%)

Οι ίπποι ΔΕΝ είναι πηγή μετάδοσης του ιού στα κουνούπια και συνεπώς ΔΕΝ αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Υπάρχει θεραπεία για το νόσημα?

Δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία. Η αντιμετώπιση περιορίζεται στην χορήγηση υποστηρικτικής αγωγής στους ανθρώπους, αλλά και στους ίππους.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη του νοσήματος?

Η πρόληψη έγκειται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης για τον εντοπισμό περιοχών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την μετάδοση του ιού και στην έγκαιρή εφαρμογή συστηματικών μέτρων καταπολέμησης των κουνουπιών.

Στην περίπτωση των ίππων μπορούν να εφαρμοστούν, αποτελεσματικά, εμβολιασμοί.

ΔΕΝ υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εμβόλια για τον άνθρωπο.


πηγή : zoetis


11/3/2014