Η Επίδραση του μαγνησίου στα άλογα

Η Επίδραση του μαγνησίου στα άλογα

Πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι η προσθήκη μαγνησίου έχει ηρεμιστική επίδραση στα άλογα. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι η προσθήκη μαγνησίου μείωσε περισσότερο από ένα τρίτο την ταχύτητα αντίδρασης των αλόγων.

Ως ταχύτητα αντίδρασης στα άλογα ορίζεται η ταχύτητα με την οποία τα ζώα απομακρύνονται ύστερα από την πρόκληση ενός ερεθίσματος. Η ταχύτητα αυτή πολλές φορές είναι υπερβολική και σε ιδιαίτερα «νευρικά» άλογα συνίσταται να μειωθεί ώστε τα ζώα να συνεργάζονται καλύτερα κατά τη διαδικασία εκπαίδευσή τους.

Η έρευνα έγινε από το βρετανική εταιρεία WALTHAM σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Charles Sturt της Αυστραλίας. Η προσθήκη του μαγνησίου έγινε στην τροφή και η μορφή μαγνησίου που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ασπαρτικό μαγνήσιο.

Όταν προστέθηκαν 10g μαγνησίου στην τροφή που κατανάλωναν τα άλογα βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο η ταχύτητα αντίδρασής τους από 5,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο μειώθηκε στα 3,1 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Δηλαδή η προσθήκη μαγνησίου προκάλεσε μείωση της ταχύτητας αντίδρασης περισσότερο από ένα τρίτο. Να σημειωθεί ότι η τροφή την οποία κατανάλωναν τα άλογα χωρίς την προσθήκη των 10g μαγνησίου ήταν ήδη επαρκής σε μαγνήσιο.

Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει την ηρεμιστική δράση του μαγνησίου, η οποία ήταν γνωστή στην ιππιατρική χωρίς μέχρι τώρα να έχει αποδειχθεί πειραματικά.

Πηγή : ktiniatrikanea.com