Παγκόσμια ημέρα Κτηνιατρικής

Παγκόσμια ημέρα Κτηνιατρικής

Η παγκόσμια ημέρα κτηνιατρικής θεσμοθετήθηκε τo 2000 από τον Παγκόσμιο Κτηνιατρικό Σύλλογο (World Veterinary Association – WVA) και “γιορτάζεται” το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου κάθε έτους. Παράλληλα, η WVA σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) θέσπισαν για την ημέρα εκείνη να δίδεται και ένα συμβολικό Κτηνιατρικό βραβείο στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν μέσα από δράσεις-κινήσεις-εργασίες κτηνιατρικοί σύλλογοι και ενώσεις από όλο τον κόσμο.